LOGO
PL

Editorial Comment on: F. Saied, M. Włodkowska-Korytkowska, M. Maślińska, B. Kwiatkowska, W. Kunisz, P. Smorawińska, I. Sudoł-Szopińska The usefulness of ultrasound in the diagnostics of Sjögrens’s syndrome

Marcin Szkudlarek

Affiliation and address for correspondence
DOI: 10.15557/JoU.2013.0052