LOGO
PL

Editorial Comment on: M. Dębska, P. Kretowicz, R. Dębski Intrapartum sonography – eccentricity or necessity?

Małgorzata Kołodziejczak

Affiliation and address for correspondence
J Ultrason 2015; 15 (61)
DOI: 10.15557/JoU.2015.0020
PlumX metrics: